Category

آموزش منابع انسانی

دوره آموزشی مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک در دانشگاه دامغان برگزار شد

By | آموزش منابع انسانی | No Comments

دوره آموزشی مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک ، از تاریخ ۳ تا ۱۰ خرداد ماه ۹۶ در راستای اجرای مصوبه یکصدمین جلسه هیات اجرایی منابع انسانی، به همت معاونت اداری…

Read More

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات ارتقاء سلامت اداری، در دانشگاه

By | آموزش منابع انسانی, معاونت اداری و مالی | No Comments

در راستای ارتقاء سلامت اداری و در ادامه برگزاری دوره های آموزشی ویژه اعضای غیرهیأت علمی، دوره آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات ارتقاء سلامت اداری، به مدت ۸ ساعت…

Read More

برگزاری کارگاه آموزشی بهره وری و تکنیک های اندازه گیری آن

By | آموزش منابع انسانی, معاونت اداری و مالی | No Comments

در راستای اجرای مصوبه یکصدمین جلسه هیأت اجرایی منابع انسانی دانشگاه و در ادامه برگزاری دوره ها و کارگاه های های آموزشی ویژه اعضای غیرهیأت علمی، کارگاه آموزشی بهره وری…

Read More

اولین جلسه دوره آموزشی راهنمای سفیران سلامت (زیج خودمراقبتی) در دانشگاه دامغان برگزار شد

By | آموزش منابع انسانی | No Comments

در راستای اجرای مصوبه یکصدمین جلسه هیأت اجرایی منابع انسانی دانشگاه و در ادامه برگزاری کلاس های آموزشی ویژه اعضای غیرهیأت علمی، اولین جلسه دوره آموزشی سفیران سلامت (زیج خود…

Read More