was successfully added to your cart.

Tag

آموزش منابع انسانی بایگانی - معاونت اداری و مالی دانشگاه دامغان

جلسه توجيهی تبديل وضعيت استخدام 16 نفر از کارکنان قراردادی دانشگاه دامغان به پيمانی

جلسه توجیهی تبدیل وضعیت استخدام ۱۶ نفر از کارکنان قراردادی دانشگاه دامغان به پیمانی

By | کارگزینی, معاونت اداری و مالی | No Comments

جلسه توجیهی تبدیل وضعیت استخدام ۱۶ نفر از کارکنان قراردادی دانشگاه دامغان به پیمانی در روز سه شنبه مورخ ۹۶/۴/۲۷ با حضور معاون اداری و مالی، مدیر امور اداری و پشتیبانی، کارشناس کارگزینی و ۱۶ تن از کارکنان که در روزهای اخیر به جمع کارکنان پیمانی دانشگاه پیوستند تشکیل شد.

Read More

دوره آموزشی مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک در دانشگاه دامغان برگزار شد

By | آموزش منابع انسانی | No Comments

دوره آموزشی مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک ، از تاریخ ۳ تا ۱۰ خرداد ماه ۹۶ در راستای اجرای مصوبه یکصدمین جلسه هیات اجرایی منابع انسانی، به همت معاونت اداری…

Read More

برگزاری کارگاه آموزشی بهره وری و تکنیک های اندازه گیری آن

By | آموزش منابع انسانی, معاونت اداری و مالی | No Comments

در راستای اجرای مصوبه یکصدمین جلسه هیأت اجرایی منابع انسانی دانشگاه و در ادامه برگزاری دوره ها و کارگاه های های آموزشی ویژه اعضای غیرهیأت علمی، کارگاه آموزشی بهره وری…

Read More