لیست امکانات رفاهی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی موجود برای تابستان ۹۶

 

نام دانشگاه/ موسسه دانلود
امام رضا (ع)  pdf
 زنجان  pdf
کرمانشاه  pdf
 مازندران  pdf
 

کارشناس امور رفاهی

نام و نام خانوادگی: افسانه امیرعبدالهیان

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

گرایش تحصیلی: مدیریت نیروی انسانی

تلفن:  ۳۵۲۲۰۱۱۹-۰۲۳    داخلی ۵۲۳

پست الکترونیک: refahi@du.ac.ir