لیست امکانات رفاهی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی موجود برای تابستان ۹۶

 

 

 

نام دانشگاه/ موسسه دانلود

بنیاد دانشگاهی فردوسی

png

 امام رضا (ع)   pdf
 زنجان  pdf
 کرمانشاه  pdf
  مازندران  pdf
زنجان    png
دانشگاه صنعتی ارومیه  pdf
 

کارشناس امور رفاهی

نام و نام خانوادگی: افسانه امیرعبدالهیان

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

گرایش تحصیلی: مدیریت نیروی انسانی

تلفن:  ۳۵۲۲۰۱۱۹-۰۲۳    داخلی ۵۲۳

پست الکترونیک: refahi@du.ac.ir