لیست امکانات رفاهی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی موجود برای نوروز ۹۶

 

نام دانشگاه/ موسسه دانلود
دامغان  pdf
 رازی کرمانشاه  pdf
 یزد  pdf
 زنجان  pdf
 خزر(محمودآباد)  pdf
 مازندران  pdf
 شهرضا  pdf
 صنعتی کرمانشاه pdf
 شیراز png
 سمنان  pdf
 بیرجند  pdf
 فردوسی مشهد  pdf
 شهرکرد  Jpg
 هتل پردیسان مشهد  pdf
 سیستان و بلوچستان  pdf
 شهید باهنر  pdf
 

کارشناس امور رفاهی

نام و نام خانوادگی: افسانه امیرعبدالهیان

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

گرایش تحصیلی: مدیریت نیروی انسانی

تلفن:  ۳۵۲۲۰۱۱۹-۰۲۳    داخلی ۵۲۳

پست الکترونیک: refahi@du.ac.ir