اجرای رادیو انقلاب دانشگاه دامغان در راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۳۹۵

| کارگزینی | No Comments

برای سومین سال پیاپی رادیو انقلاب کاری از روابط عمومی دانشگاه دامغان فضای پرشور و با نشاطی در بین مردم که مانند سال های گذشته برای حضور در راهپیمایی ۲۲…

افتتاح چهار آزمایشگاه تخصصی دانشگاه توسط نماینده محترم مردم دامغان

| کارگزینی | No Comments

حاج ابوالفضل حسن بیکی، نماینده محترم مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی در بازدید روز چهارشنبه ۲۰-۱۱-۹۵ از دانشگاه دامغان، آزمایشگاه های بتن، مکانیک خاک و هیدرولیک، کنترل خطی و…

آئین نامه برقراری حق اولاد

| آئین نامه ها و دستورالعمل ها, کارگزینی, معاونت اداری و مالی | No Comments

در اجرای مواد ۳۵ و ۳۶ آیین نامه استخدامی اعضای محترم هیات علمی و غیر هیات علمی دانشگاه در ارتباط با پرداخت کمک هزینه عائله مندی و اولاد، متذکر می…