نام و نام خانوادگی: سیدحسین میرعماد

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

گرایش تحصیلی: شیمی

شماره تماس:  ۳۵۲۲۰۰۹۸-۰۲۳    داخلی ۵۱۱

پست الکترونیک: edari@du.ac.ir

اجرای سیاست ها و خط مشی های دانشگاه در زمینه های مربوط به امور اداری، استخدامی و پشتیبانی

 • نظارت بر حسن انجام فعالیت های واحدهای تابعه
 • تهیه و تنظیم آئین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های اداری لازم جهت ارائه به مقامات ذیربط براساس ضوابط و مصوبات دانشگاه و ابلاغ آن به کلیه واحدها پس از تایید
 • ایجاد و نگهداری بانک اطلاعاتی پرسنلی و سوابق خدمتی و اداری کلیه پرسنل دانشگاه
 • برنامه ریزی در جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه و ارائه طرح ها و پیشنهادهای لازم و همچنین انجام امور مربوط به استخدام آنها اعم از هیات علمی و غیر هیات علمی
 • پیش بینی ترفیع و تغییر گروه سالانه کارکنان با کمک واحدهای مربوط
 • برنامه ریزی و نظارت بر روش های مطلوب اداره امور استخدامی دانشگاه
 • نظارت بر اجرای صحیح مقررات استخدامی و ارائه راهنمایی های لازم
 • همکاری در امر تهیه و تنظیم و اصلاح مجموعه شرح وظایف، نمودار و پست های سازمانی دانشگاه با مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری دانشگاه
 • نظارت بر امور حضور و غیاب، ورود و خروج و انتظامات دانشگاه و طرح تمام وقت کارکنان، اضافه کاری و انتصاب کارکنان (هیات علمی و غیر هیات علمی)
 • مشارکت در جلسات و کمیسیون های مختلف و اظهار نظر و ارائه پیشنهادات لازم
 • رسیدگی به امور رفاهی و بازنشستگی کارکنان و اتخاذ تصمیمات لازم
 • انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق.

سایر:

 • دبیر شورای اداری و مالی دانشگاه
 • دبیر هیات اجرایی منابع انسانی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه
 • واحد آموزش کارکنان
 • واحد امور رفاهی
 • واحد انبار
 • واحد تاسیسات
 • واحد تدارکات(کارپردازی)
 • واحد دبیرخانه
 • واحد کارگزینی
 • واحد نقلیه
 •  امور عمومی و فضای سبز دانشگاه