دوره آموزشی مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک در دانشگاه دامغان برگزار شد

دوره آموزشی مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک ، از تاریخ ۳ تا ۱۰ خرداد ماه ۹۶ در راستای اجرای مصوبه یکصدمین جلسه هیات اجرایی منابع انسانی، به همت معاونت اداری و مالی دانشگاه دامغان و با هدف آشنایی اعضای غیرهیات علمی دانشگاه با مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک، برگزار گردید.
پیاده سازی دولت الکترونیکی از مهم ترین اهداف دولت در سال های اخیر بوده است. فواید ناشی از این مهم متوجه تمام اقشار جامعه می شود، یادگیری مفاهیم پایه و کاربردهای دولت الکترونیکی برای همه و به ویژه برای کارکنان دولت، صاحبان و فعالان بخش خصوصی، اهمیت بیشتری دارد.
سرفصل های آموزشی مصوب این دوره از مجموعه دوره های آموزش عمومی فناوری اطلاعات عبارتند از: آشنایی با دولت الکترونیک، آشنایی با مدل های توسعه دولت الکترونیک، آشنایی با نقشه راه دولت الکترونیک در ایران و کاربردها و نوآوری ها که دکتر رضا مرتضوی، رییس دانشکده فنی و مهندسی و عضو هیات علمی دانشگاه دامغان و مدرس این کارگاه در چهار جلسه به بیان و تشریح سرفصل های آموزشی این دوره پرداخت که از آن جمله به تعریف دولت الکترونیکی، مفهوم نظام اداری و دولت الکترونیکی در تحول نظام اداری، مزایا و دستاوردهای دولت الکترونیکی، ارکان دولت الکترونیکی، مدل های توسعه دولت الکترونیکی، آشنایی با نقشه راه دولت الکترونیک در ایران و آشنایی با کاربردهای آن می توان اشاره کرد.
لازم به ذکر است که مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک از کارگاه های آموزشی مصوب دولت است که با هدف اجرایی نمودن و تحقق نظام اداری الکترونیک و فراهم آوردن الزامات آن، اجرای آن در چارچوب نظام آموزش کارمندان دولت به دستگاه های اجرایی ابلاغ شده است.

Leave a Reply