جلسه توجیهی تبدیل وضعیت استخدام ۱۶ نفر از کارکنان قراردادی دانشگاه دامغان به پیمانی

جلسه توجيهی تبديل وضعيت استخدام 16 نفر از کارکنان قراردادی دانشگاه دامغان به پيمانی

جلسه توجیهی تبدیل وضعیت استخدام ۱۶ نفر از کارکنان قراردادی دانشگاه دامغان به پیمانی

جلسه توجیهی تبدیل وضعیت استخدام ۱۶ نفر از کارکنان قراردادی دانشگاه دامغان به پیمانی در روز سه شنبه مورخ ۹۶/۴/۲۷ با حضور معاون اداری و مالی، مدیر امور اداری و پشتیبانی، کارشناس کارگزینی و ۱۶ تن از کارکنان که در روزهای اخیر به جمع کارکنان پیمانی دانشگاه پیوستند تشکیل شد.

در ابتدای این جلسه دکتر محمدتقی قربانیان، معاون اداری و مالی دانشگاه ضمن تبریک این اتفاق به جمع حاضر، گزارشی از روند استخدام پیمانی ارائه نمود و اضافه کرد: ۱۶ کارمندی که استخدام پیمانی شده اند می بایست با سرلوحه قرار دادن نظم و قانون و آگاهی از اهمیت جایگاه خود در راه خدمت به دانشگاه دامغان بیش از پیش کوشا باشند و در این راستا جدای از ارزشیابی سالانه، ارزشیابی های مختلفی توسط معاونت اداری و مالی، از این ۱۶ نفر خواهد شد و این همکاران می بایست هر ۶ ماه یکبار گزارش عملکرد خود را به معاونت اداری و مالی جهت بررسی، ارسال نمایند.
در ادامه سید حسین میرعماد، مدیر امور اداری و پشتیبانی دانشگاه نیز با اعلام خوشحالی و خوشوقتی از پیوستن جمع حاضر به جرگه کارمندان رسمی و پیمانی دانشگاه، اظهار امیدواری کرد این گام، موجبات وحدت، همدلی و همزبانی بیشتری را در دانشگاه دامغان فراهم اورد.

در این جلسه همچنین کارشناس کارگزینی دانشگاه نیز نکاتی در مورد ارزیابی ها عنوان کرد.
در پایان نیز همکاران با تقدیر و تشکر از معاون اداری و مالی، مدیر اداری و پشتیبانی و همکاران کارگزینی و هیأت اجرایی کارکنان غیرهیأت علمی دانشگاه در راه تلاش استخدام پیمانی خود، سوگند نامه استخدام پیمانی را قرائت کردند.
با توجه به داشتن مدرک قبولی در آزمون های ادواری برگزار شده در سال های ۸۴-۸۲ با همت و تلاش مدیران و دست اندرکاران ذیربط دانشگاه به استخدام پیمانی دانشگاه درآمدند.