برگزاری کارگاه آموزشی بهره وری و تکنیک های اندازه گیری آن

در راستای اجرای مصوبه یکصدمین جلسه هیأت اجرایی منابع انسانی دانشگاه و در ادامه برگزاری دوره ها و کارگاه های های آموزشی ویژه اعضای غیرهیأت علمی، کارگاه آموزشی بهره وری و تکنیک های اندازه گیری آن، در راستای ارتقاء بهره وری دانشگاه، از تاریخ ۲۰ تا ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۵ با حضور اعضای رسمی، پیمانی و قراردادی غیرهیأت علمی، برگزار گردید.
بهره وری، کلید حفظ رقابت پذیری در سطوح سازمانی، ملی و ضامن دستیابی و نهادینه کردن توسعه پایدار است. ابزارها، تکنیک ها، روش ها و فعالیت های مختلف ارتقای بهره وری، برای پویایی اقتصاد ضروری است.
دستیابی هر کشوری به سطح بالایی از بهره وری منوط به داشتن سازمان هایی است که به اندازه کافی توانایی رقابت پذیری و تولید ارزش افزوده بالا را داشته باشند. برای ایجاد چنین سازمان هایی وجود مدیران و کارکنان بهره ور ضروری است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه این کارگاه آموزشی با هدف افزایش سطح دانش و آگاهی کارمندان دانشگاه نسبت به مفاهیم و شاخص های بهره وری دانشگاه باعنایت به اهتمام معاون محترم اداری و مالی به افزایش بهره وری منابع انسانی و به همت واحد آموزش منابع انسانی (غیرهیأت علمی) برگزار شده است.
در این کارگاه آموزشی سرفصل هایی چون مفهوم بهره وری، مؤلفه های بهره وری و عوامل مؤثر در آن، سطوح مختلف بهره وری و عوامل مؤثر در هر سطح، انواع شاخص های بهره وری، چرخه بهره وری در سازمان، روش های اندازه گیری و ارتقاء بهره وری با ذکر مثال هایی عینی از دانشگاه و سایر سازمان ها، توسط آقای دکتر رسول جمشیدی عضو هیأت علمی دانشکده فنی و مهندسی و مدیر گروه صنایع، ارائه گردید.
دکتر جمشیدی با اشاره به اهمیت بهره وری در سازمان گفت: بهره وری دارای دو مؤلفه اصلی،کارایی و اثربخشی است. سنجش کارایی ساده تر و امکان پذیر است و معمولا سازمان ها، کارایی خود را با ارائه آمار و ارقام، بیان می کنند. با استفاده از سامانه های اداری، کارایی سازمانی افزایش یافته است ولی اندازه گیری اثربخشی به سادگی میسر نیست. ایشان یادآور شدند: نصب فرد دارای صلاحیت، مهارت و دانش در پست سازمانی مناسب و حفظ انگیزه وی موجب ارتقای بهره وری است.
گفتنی است مطابق اطلاعیه واحد آموزش منابع انسانی (اعضای غیرهیأت علمی)، همکاران محترمی که به علت تکمیل ظرفیت نتوانسته اند در این کارگاه آموزشی شرکت نمایند، می توانند در دوره دوم این کارگاه آموزشی که پس از پایان امتحانات ترم اول سال تحصیلی ۹۶-۹۵ در هفته آخر دی ماه در روزهای ۲۵، ۲۷ و ۲۹ دی ماه ۹۵ برگزار خواهد شد، شرکت نمایند.

 

Leave a Reply