برگزاری مسابقات کتابخوانی در دانشگاه دامغان

نظر به اهمیت فرهنگ مطالعه و ارتقای سطح دانش بهداشتی دانشگاهیان دانشگاه دامغان، مرکز بهداشت و درمان دانشگاه هر ماه بطور مستمر مسابقات کتابخوانی را در میان اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه با مساعدت معاونت اداری و مالی برگزار می نماید.
قرعه کشی مسابقه شماره یک با حضور مدیر امور اداری و پشتیبانی، انجام و اسامی برگزیدگان مسابقه شماره ۱ (ویژه هفته سلامت، اردیبهشت ماه) در سایت مرکز بهداشت و درمان به آدرس: hc.du.ac.ir قابل رویت می باشد و به برگزیدگان جوایزی اهداء خواهد شد.

Leave a Reply