اولین جلسه دوره آموزشی راهنمای سفیران سلامت (زیج خودمراقبتی) در دانشگاه دامغان برگزار شد

در راستای اجرای مصوبه یکصدمین جلسه هیأت اجرایی منابع انسانی دانشگاه و در ادامه برگزاری کلاس های آموزشی ویژه اعضای غیرهیأت علمی، اولین جلسه دوره آموزشی سفیران سلامت (زیج خود مراقبتی) در دانشگاه دامغان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه این دوره آموزشی در راستای سلامت سرمایه های ارزشمند انسانی با هدف افزایش سطح دانش و اطلاعات کارمندان دانشگاه نسبت به شاخص های سلامت و اصول خودمراقبتی، باعنایت به اهتمام معاونت محترم اداری و مالی به افزایش بهره وری منابع انسانی دانشگاه و به همت واحد آموزش منابع انسانی (غیرهیأت علمی) برگزار شده است.
در اولین جلسه این دوره آموزشی مباحثی چون مفهوم سلامت، تحرک، رژیم غذایی، سلامت جنسی، انواع بیماری ها، نشانه های سرطان و دیگر اصول خود مراقبتی توسط دکتر محسن عسگرزاده از پزشکان دانشگاه علوم پزشکی سمنان و شاغل در مرکز بهداشت دامغان، ارائه گردید.
خودمراقبتی، عملی است که در آن، هر فردی از دانش، مهارت و توان خود به عنوان یک منبع استفاده می کند تا به طور مستقل از سلامت خود مراقبت کند. برای اینکه از یک شیوه زندگی سالم برخوردار باشیم باید مهارت خود مراقبتی را یاد بگیریم.
گفتنی است برنامه خود مراقبتی، پنجمین برنامه طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت می باشد. دوره آموزشی راهنمای سفیران سلامت از دوره های آموزشی مصوبی است که دولت به منظور بهبود شایستگی های عمومی کارمندان، اجرای آن را در چارچوب نظام آموزش کارمندان دولت به دستگاه های اجرایی ابلاغ نموده است.
دوره آموزشی راهنمای سفیران سلامت در دانشگاه دامغان از روز چهارشنبه ۱۲-۸-۹۵ آغاز شده و تا ۳-۹-۹۵ بصورت هفتگی برگزار خواهد شد.