اطلاع رسانی در خصوص ارسال صفحه عکس دار دفترچه بیمه در زمان تحویل مدارک درمانی به شرکت بیمه آتیه سازان حافظ

به منظور تکمیل و رفع هر گونه نقص در زمان تحویل مدارک درمانی، خواهشمند است همکاران محترم از طریق سامانه اتوماسیون اداری نسبت به ارسال تصویر صفحه عکس دار دفترچه بیمه درمان بیمه شده اصلی و در قالب یک نامه جدید  به کارتابل کارشناس امور رفاهی ارجاع نمایند . ضمناً نماینده بیمه  (خانم براتی ) جهت پاسخگویی و دریافت مدارک پزشکی، مطابق رویه معمول روزهای  سه شنبه هر هفته از ساعت ۱۰ الی ۱۵:۳۰ صبح در محل ساختمان شماره ۱ اتاق کارشناس رفاهی حضور خواهند یافت.

Leave a Reply