اطلاعیه در خصوص انعقاد تفاهم نامه با بانک شهر شعبه دامغان در خصوص اخذ تسهیلات تعمیر و بازسازی و ودیعه مسکن ویژه کارکنان و هیات علمی

به منظور رفاه حال همکاران محترم و با عنایت به تفاهم نامه بین معاونت اداری و مالی دانشگاه و بانک شهر شعبه دامغان، تسهیلات ویژه ای در قالب جدول ذیل ارائه می گردد. همکاران محترم جهت برخورداری از این تسهیلات می توانند با مراجعه به (سامانه اتوماسیون اداری/ معاونت اداری و مالی / فرم درخواست تسهیلات بانکی ) نسبت به تکمیل فرم مربوطه اقدام و با ارائه آن به بانک شهر نسبت به اخذ تسهیلات اقدام نمایند.

گروه هدف نوع عقد قالب حداکثر مبلغ به میلیارد ریال نرخ تسهیلات حداکثر مدت بازپرداخت نوع مجوز
اعضاء هیات علمی و غیر هیات علمی دانشگاه دامغان مرابحه تعمیر و بازسازی مسکن ۱/۵ ۱۸ ۶۰ ماه قرارداد پیمانکاری
مرابحه تامین ودیعه مسکن ۲ ۱۸ ۶۰ ماه اجاره نامه معتبر

Leave a Reply